(1)
KundrotaitėA. Literatūrinio Miesto erdvė: Semiotinės analizės galimybės Ir Ribos. RePhi 2020, 170-182.