(1)
Bankauskaitė G. Žanro Konferencija subūrė Skirtingų sričių Mokslininkus. RePhi 2020, 225-229.