(1)
Barkutė S. Eilėraštis Kaip Komunikatas: Onės Baliukonės Lyrikos Komunikatyvumas. RePhi 2020, 163-175.