(1)
Biržietienė S.; Gabrėnaitė E. Rinkimų Programos Kaip politinės Retorikos žanras. RePhi 2021, 46-57.