(1)
Valančiauskienė A. Kiek istorinės Informacijos Esama Dvikalbiuose žodynuose?. RePhi 2021, 173–184.