(1)
Aliūkaitė D. Tarmiškumo Tvarumas Didmiestyje: ‚emic‘ Naratyvo kūrėjo Perspektyva. RePhi 2020, 85-100.