(1)
Bankauskaitė G. Poetės Gražinos Tulauskaitės sugrįžimas. RePhi 2020, 244-249.