Płusa M. (2018). Akanie jako środek stylizacji językowej w powieściach litewskich Józefa Weyssenhoffa. Respectus Philologicus, 34(39), 25-34. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.34.39.02