Bankauskaitė G., & Andriukevičiūtė J. (2018). Kultūrinė trauma Balio Sruogos romane „Dievų miškas“. Respectus Philologicus, 34(39), 83-96. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.34.39.07