Pasisz P. (2019). Założenia aksjologiczne i teoretyczno-metodologiczne badań nad upadkiem Rzeczpospolitej w twórczości historycznej Celiny Bobińskiej. Respectus Philologicus, 35(40), 159-168. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2019.35.40.11