Zbróg P. (2018). Jak naukowo zbadać normę językową – zagadnienia wstępne. Respectus Philologicus, 33(38), 38-48. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.04