Ruszkowski M. (2018). Wariantywność fleksyjna typu ‘bagaży // bagażów’ we współczesnej polszczyźnie. Respectus Philologicus, 33(38), 59-67. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.06