Kerevičienė J., & Grikietis L. (2018). Meilės emocijų raiška audiovizualinėje plotmėje. Respectus Philologicus, 33(38), 166-178. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.16