Jonkutė V. (2016). Tautinės tapatybės (re)konstravimas XX a. pab. tautinio atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių literatūrinėje spaudoje. Respectus Philologicus, 30(35), 45-54. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2016.30.35.05