Bankauskaitė G. (2015). Mūsų autoriai. Respectus Philologicus, 28(33A), 11.