Salmeri C. (2015). Ekwiwalencja i strategie przekładowe w perspektywie poststrukturalistycznych teorii przekładu. Respectus Philologicus, 28(33), 60-68. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2015.28.33.6