Zbróg P. (2015). Składnia orzeczenia czasownikowego przy wyrażeniach typu ‘pierwszy i drugi zawodnik’. Respectus Philologicus, 28(33), 143-153. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2015.28.33.14