Krzysztofik M. (2014). Aksjologia czasu antropologicznego w XVII-wiecznych kalendarzach gdaƄskich Stefana Furmana. Respectus Philologicus, 26(31), 217-229. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2014.26.31.17