Bankauskaitė G. (2012). Mūsų autoriai. Respectus Philologicus, 22(27), 283-290.