Barkutė S. (2020). Eilėraštis kaip komunikatas: Onės Baliukonės lyrikos komunikatyvumas. Respectus Philologicus, (38(43), 163-175. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.38.43.65