Valančiauskienė A. (2021). Kiek istorinės informacijos esama dvikalbiuose žodynuose?. Respectus Philologicus, (39 (44), 173–184. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.39.44.86