Aliūkaitė D. (2020). Tarmiškumo tvarumas didmiestyje: ‚emic‘ naratyvo kūrėjo perspektyva. Respectus Philologicus, (38 (43), 85-100. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.38.43.59