Rimkutė A. Meno autonomija ir demokratija Lietuvos kultūros politikoje. Respectus Philologicus, v. 34, n. 39, p. 192-206, 11 spal. 2018.