Zbróg P. Jak naukowo zbadać normę językową – zagadnienia wstępne. Respectus Philologicus, v. 33, n. 38, p. 38-48, 25 bal. 2018.