Barkutė S. Objektyvumo ir subjektyvumo santykis Gabrielės Petkevičaitės moraliniuose svarstymuose Pirmojo pasaulinio karo metu. Respectus Philologicus, v. 32, n. 37, p. 41-50, 25 spal. 2017.