Jonkutė V. Tautinės tapatybės (re)konstravimas XX a. pab. tautinio atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių literatūrinėje spaudoje. Respectus Philologicus, v. 30, n. 35, p. 45-54, 25 spal. 2016.