Valančė D. Pabrėžiamosios dalelytės (tik, net ir etc.) reklamos tekstuose. Respectus Philologicus, v. 28, n. 33, p. 109-119, 25 spal. 2015.