Zbróg P. Składnia orzeczenia czasownikowego przy wyrażeniach typu ‘pierwszy i drugi zawodnik’. Respectus Philologicus, v. 28, n. 33, p. 143-153, 25 spal. 2015.