Bankauskaitė G. Pamatytas laikas: kelionė – kūryba – gyvenimas. Respectus Philologicus, v. 28, n. 33, p. 190-194, 25 spal. 2015.