Bankauskaitė-Sereikienė G.; Keturakienė E. Amžinas dabartiškumas „Naujosios Romuvos“ (1931–1940) reklamose. Respectus Philologicus, v. 26, n. 31, p. 177-189, 25 spal. 2014.