Bankauskaitė-Sereikienė G. Mačiulis-Maironis, Jonas. Pavasario balsai. 1920 metų leidimo maketo fotografinė kopija. Respectus Philologicus, v. 26, n. 31, p. 298-301, 25 spal. 2014.