Kulakauskienė D. Atminties perėmimas ir tapatybės formavimas: kartų naratyvai Vilkyškių miestyje. Respectus Philologicus, v. 25, n. 30, p. 160-171, 25 bal. 2014.