Mickienė I. Tarptautinės mokslinės konferencijos ,,Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno“ apžvalga. Respectus Philologicus, v. 21, n. 26, p. 240-242, 25 bal. 2012.