ZbrógP. Wybrane problemy generowania grup apozycyjnych w dawnej polszczyźnie. Respectus Philologicus, n. 37(42), p. 11-21, 17 bal. 2020.