Alosevičienė E. Daugiakalbių filmų ypatumai audiovizualinio vertimo kontekste. Respectus Philologicus, n. 37(42), p. 147-159, 20 bal. 2020.