KundrotaitėA. Literatūrinio miesto erdvė: semiotinės analizės galimybės ir ribos. Respectus Philologicus, n. 37(42), p. 170-182, 20 bal. 2020.