Bankauskaitė G. Žanro konferencija subūrė skirtingų sričių mokslininkus. Respectus Philologicus, n. 37(42), p. 225-229, 20 bal. 2020.