Barkutė S. Eilėraštis kaip komunikatas: Onės Baliukonės lyrikos komunikatyvumas. Respectus Philologicus, n. 38(43), p. 163-175, 19 spal. 2020.