Valančiauskienė A. Kiek istorinės informacijos esama dvikalbiuose žodynuose?. Respectus Philologicus, n. 39 (44), p. 173–184, 23 bal. 2021.