Mykolaitytė A. Kultūrinės atminties pokyčiai takiojoje modernybėje. Respectus Philologicus, n. 38(43), p. 141-149, 19 spal. 2020.