Aliūkaitė D. Tarmiškumo tvarumas didmiestyje: ‚emic‘ naratyvo kūrėjo perspektyva. Respectus Philologicus, n. 38 (43), p. 85-100, 19 spal. 2020.