Bankauskaitė G. Poetės Gražinos Tulauskaitės sugrįžimas. Respectus Philologicus, n. 38(43), p. 244-249, 19 spal. 2020.