Leszczak, Oleg. 2019. „Społeczny I Empiryczny Charakter Transcendentalnego Antropocentryzmu Immanuela Kanta: Problem Istoty człowieczeństwa“. Respectus Philologicus 24 (29), 21-35. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2013.24.29.2.