Aliūkaitė Daiva. 2020. „Tarmiškumo Tvarumas Didmiestyje: ‚emic‘ Naratyvo kūrėjo Perspektyva“. Respectus Philologicus, nr. 38 (43) (spalio), 85-100. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2020.38.43.59.