Bankauskaitė G. ir Andriukevičiūtė J. (2018) „Kultūrinė trauma Balio Sruogos romane ,Dievų miškas‘“, Respectus Philologicus, 34(39), p. 83-96. doi: 10.15388/RESPECTUS.2018.34.39.07.