Zbróg P. (2018) „Jak naukowo zbadać normę językową – zagadnienia wstępne“, Respectus Philologicus, 33(38), p. 38-48. doi: 10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.04.