Baranauskienė R. ir Mickienė I. (2018) „Konstantino Sirvydo ,Punktų sakymų‘ kritinis leidimas: praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos“, Respectus Philologicus, 33(38), p. 186-195. doi: 10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.18.