Jonkutė V. (2016) „Tautinės tapatybės (re)konstravimas XX a. pab. tautinio atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių literatūrinėje spaudoje“, Respectus Philologicus, 30(35), p. 45-54. doi: 10.15388/RESPECTUS.2016.30.35.05.