Kącka-Stanik I. (2016) „Wpływ metody gramatyczno­tłumaczeniowej i bezpośredniej na nauczanie dzieci języka angielskiego“, Respectus Philologicus, 30(35), p. 102-110. doi: 10.15388/RESPECTUS.2016.30.35.11.