Bankauskaitė-Sereikienė G. ir Stravinskaitė R. (2016) „Vyriškumo reprezentacija tarpukario Lietuvos spaudos reklamoje“, Respectus Philologicus, 30(35), p. 131-146. doi: 10.15388/RESPECTUS.2016.30.35.14.